jeu de cartes à collectionner en ligne
Ana sayfaÖncelikli GeçişZoop ÜnlüleriWhitepaperBlogHakkındaÖzellikler

NFT - HÜKÜM VE KOŞULLAR

1. TANIMLAR

Sanat eserleri: Şirkete ait olan ve bu Sözleşme kapsamında Alıcıya lisanslanan çizim ve grafik içeriği ifade eder.

Sözleşme: Bu Hüküm ve Koşullara atıfta bulunur.

Şirket: Yukarıdaki Yasal Uyarı'da tanımlandığı şekliyle Zoop'u ifade eder. Taraflar: Alıcı ve Şirketi ifade eder ve “ Taraf ” bunlardan birini ifade eder.

Alıcı: Web Sitesinde NFT'lerin Satışına abone olan herhangi bir kişiyi ifade eder.

Hüküm ve Koşullar (“Hüküm ve Koşullar”): Satış bağlamında NFT'lerin satın alınmasını yöneten, Alıcı ile Şirket arasında yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma oluşturan bu sözleşmeye atıfta bulunur.

NFT'ler : Zoop Satış’a dayalı Sanat Eserlerini temsil eden, Şirket tarafından verilen, karşılıksız tokenleri ifade eder: Şirket tarafından Web Sitesinden NFT'lerin düzenlenmesini ifade eder.

Siz: Satışın mevcut Alıcısı ve bu Hüküm ve Koşulların Tarafı olarak sizi ifade eder.

İnternet sitesi: Zoopcards.com etki alanından, bağlantılı etki alanından ve alt etki alanlarından erişilebilen Şirketin tüm içerik ve hizmetlerini ifade eder.

2. KABUL

Kabul: Satışa katılarak, bu Hüküm ve Koşulları herhangi bir koşul veya kısıtlama olmaksızın kabul etmiş ve bununla mutabık kalmış oluyorsunuz.

Bu Sözleşmeyi kabul etmiyorsanız, Şirket tarafından yapılan Satışa katılmayacaksınız.

Ehliyet:

Fransız yargı yetkisi ve diğer ilgili yargı yetkisi kapsamında NFT'yi alma, tutma ve kullanma konusunda yasal ehliyete sahip olduğunuzu onaylıyorsunuz.

3. AMAÇ

Bu Hüküm ve Koşullar, Şirket ("Şirket") tarafından Web Sitesinde NFT'lerin satışı ile ilgilidir. Yalnızca Sizinle Şirket arasındaki Satış ve ilgili herhangi bir sözleşmeyle ilgili akdi ilişkiyi yönetir.

4. SATIŞ

Şirket, Zoop'ta NFT özelliği sunmaktadır.

NFT'leri yayınlamak ve projeyi finanse etmek için Şirket, özel bir web sitesi üzerinden (" zopcards.com ") NFT'leri sunmaktadır. NFT edinimi, Şirkete veya gelecekteki geliştirmelere ilişkin herhangi bir hak sağlamaz.

Fiyat:

NFT'nin fiyatı, satın aldığınız anda belirlenir. Fiyatın değişebileceğini açıkça kabul etmektesiniz.

Alıcı, NFT satın alımına katılarak, kendi ülkesinin düzenlemelerine uygun olduğunu onaylar. Satış hakkında daha fazla bilgi için, lütfen Şirketin Web Sitesine başvurun veya Hüküm ve Koşullara göre Şirket ile iletişime geçin.

NFT'nin Sanat Eseri: Şirket, NFT'lerinin Sanat Eserlerinin herhangi bir ortamda, pazarlama amaçları da dahil olmak üzere herhangi bir şekilde kullanımı nedeniyle Alıcıları tazmin etmek için elinden gelenin en iyisini yapmayı kabul eder.

5. UYARILAR

Bu Sözleşmeyi kabul ederek, 

(i) blok zinciri teknolojisi ve NFT'ler hakkında gerekli bilgi ve anlayışa sahip olduğunuzu ve (ii) burada ve mevcut Sözleşmede açıklandığı gibi blok zinciri tabanlı yazılım sistemleri ve NFT'lerle ilişkili riskleri anladığınızı kabul ediyorsunuz.

Ekonomik riskler.

NFT'lerin satın alınmasının, kısmi veya tam değer kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ekonomik risklerden etkilenebileceğini anlıyorsunuz.

Teknolojik riskler.

NFT'lerin satın alımının, Alıcının ve/veya Web Sitesi verilerinin hacklenmesine ve çalınmasına izin veren ve/veya bununla sonuçlanan güvenlik hatası veya arızası; Alıcının harici cüzdan özel anahtarının veya Web Sitesine erişiminin çalınması veya kaybedilmesi; NFT endüstrisinde ve pazarında blok zincir protokolü ve şeffaflık eksikliği ile ilişkili riskler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere teknolojik risklerden etkilenebileceğini anlıyorsunuz.

Yasal riskler.

NFT'lerin satın alımının, düzenleme eksikliği ve daha sonra NFT'lerin satış ve değişim hizmetleriyle ilgili herhangi bir garantinin olmaması; Fransız vatandaşı değilseniz, ülkenizde yasal olarak yasaklanma veya kısıtlanma riski; NFT'lerin, Proje'nin veya Satışın varlığını, yasallığını veya statüsünü etkileyebilecek, yürürlükteki mevzuat, düzenlemeler, görüşler, kararlar, ihtiyati tedbirlerde yapılan herhangi bir değişiklik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yasal risklerden etkilenebileceğini anlıyorsunuz

Proje ile ilgili riskler.

Projenin, geliştirmenin erken aşaması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Proje'nin tamamen veya kısmen ekonomik ve/veya teknik başarısızlığı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; Projenin geliştirme stratejisinde bir değişiklik veya NFT'lere ekli NFT’lerdeki değişiklik gibi tehditlerden etkilenebileceğini anlıyorsunuz.

Öngörülemeyen riskler:

NFT'ler yeni ve denenmemiş olduğundan Şirketin tahmin edemediği başka önemli riskler olduğunu kabul ediyor ve onaylıyorsunuz.

Yukarıda belirtilen risklerle ilgili herhangi bir zarardan Şirket sorumlu tutulamaz. Bu Sözleşmeyi kabul ederek, Uyarıları okuyup anladığınızı kabul etmektesiniz.

6. ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Mevcut Sözleşmeyi kabul ederek, şunları taahhüt ediyorsunuz:

MEVCUT SÖZLEŞMEYE UYMAK;

İYİ NİYETLE HAREKET ETMEK VE NFT’LERİ KÖTÜYE KULLANMAMAK;

ŞİRKETE YALNIZCA DOĞRU BİLGİ SAĞLAMAK VE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK VEYA GÜNCELLEMEYİ BİLDİRMEK;

NFT’LERİ FRANSIZ HUKUKUNA VEYA YARGI YETKİSİNDE GEÇERLİ YASALARA UYGUN OLARAK KULLANMAK.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, aşağıdakilerden kaynaklanan veya bunlarla ilgili tüm iddialar, talepler, eylemler, zararlar, kayıplar, maliyetler ve harcamalara (avukatlık ücretleri dahil) karşı Şirketi tazmin etmeyi, savunmayı ve zarardan masun tutmayı taahhüt edersiniz. 

(i) Aboneliğiniz veya NFT'leri kullanımınız; 

(ii) bu Sözleşme kapsamındaki sorumluluklarınız veya yükümlülükleriniz; ve (iii) bu Sözleşmeyi ihlal etmeniz.

Şirketin itibarını veya herhangi bir menfaatini ihlal edemezsiniz.

7. ŞİRKETİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Şirket, kendi alanında bir profesyonelden normalde beklenen özeni göstermeyi ve yürürlükteki en iyi uygulamalara uymayı taahhüt eder. En iyi çaba yükümlülüğü yalnızca Şirketi bağlar.

Sınırlama: Yürürlükteki herhangi bir aykırı yasaya tabi olarak, yalnızca aşağıdakileri kanıtlamanız durumunda Şirketin yükümlülüğünü talep edebilirsiniz:

 (i) Şirketin haksız ve kasıtlı olarak hareket etmesi ve 

(ii) yalnızca bu davranışın Size özel, kişisel ve doğrudan bir zarar vermesi durumunda.

İstisna: Yürürlükteki herhangi bir aykırı yasaya tabi olarak, Şirket aşağıdakilerden kaynaklanan herhangi bir doğrudan veya dolaylı zarardan sorumlu olmayacaktır:

ALICI TARAFINDAN BORÇLU OLDUĞU NFTS'LERDEN HERHANGİ BİRİNE ATANAN HERHANGİ BİR İSİM, ÖZELLİKLE, BU İSİM ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARINI İHLAL EDERSE, İTİBAREN DÜŞÜRÜCÜ İSE, SUİİSTİMAL NİTELİĞİNDE İSE, SALDIRGANSA, ŞİDDET İÇERİKLİYSE VEYA ŞİDDETİ TEŞVİK EDİYORSA;

NFTS VE/VEYA PROJENİN BAŞARISIZLIĞI, İFA EDİLEMEMESİ VEYA UYGULANMAMASI;

NFTS DEĞERİNİN KISMİ VEYA TAMAMEN KAYBI;

BU SÖZLEŞMENİN ALICI TARAFINDAN VEYA ALICI TARAFINDAN KONTROL EDİLEN ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN İHLAL EDİLMESİ;

ALICININ GİRİŞ BİLGİLERİNİN HERHANGİ BİR NEDENLE KONTROLÜNÜN KAYBI (KAYIP, BİLGİSAYAR KORSANLIĞI, TEKNİK ARIZA, VB.) ;

KAMU MAKAMLARINDAN, YARGI MAKAMINDAN VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFTAN GELEN TALEP DAHİL OLMAK ÜZERE, HERHANGİ BİR NEDENLE, PROJENİN GEÇİCİ VEYA KALICI ASKIYA ALINMASI;

ALICI TARAFINDAN KULLANILAN BİLGİSAYAR VE YAZILIMDAKİ HERHANGİ BİR ARIZA;

ŞİRKETİN KONTROLÜ DIŞINDA OLUŞAN HASARLAR: İNTERNET AĞI, ALICININ EKİPMANINA ÖZEL HATA, VB.;

MEVCUT SÖZLEŞMEDE AÇIKLANAN HERHANGİ BİR RİSK.

Mücbir Sebep Olayı Şirket, makul kontrolü dışındaki koşullar nedeniyle herhangi bir yükümlülüğünü ifa edemediği herhangi bir süre boyunca Alıcıya karşı yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmemesinden sorumlu olmayacaktır (" Mücbir Sebep "). Mücbir sebep, Fransız Medeni Kanunu'nun 1218. Maddesindeki anlamına ve Fransız mahkemeleri tarafından verilen yoruma atıfta bulunmaktadır. Taraflar, bir blok zinciri protokolünün veya teknolojisinin (örneğin bir cüzdan) arızalanmasının bir Mücbir Sebep Olayı olarak kabul edileceğini açıkça kabul eder. Bir Mücbir Sebep Olayı meydana gelirse, Şirket, Satışın normal şekilde yürütülmesini engelleyen böyle bir olayı mümkün olan en kısa sürede Alıcıya bildirecektir.

8. DEĞİŞİKLİK VEYA GÜNCELLEME

Şirket, kendi takdirine bağlı olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın mevcut Hüküm ve Koşulları değiştirebilir, tadil edebilir, güncelleyebilir veya ekleme yapabilir.

Bu durumda, bir bildirim alacaksınız ve aşağıdaki haklara sahip olacaksınız: 

(i) güncellemeyi kabul etmek veya 

(ii) Satışa katılmayı durdurmak. Katılmaya devam ederseniz, değişikliği kabul etmiş sayılırsınız.

9. IP HAKLARI

Şirket, Web Sitesi, Proje, NFT'ler ve tüm unsurlar üzerindeki her türlü fikri mülkiyet haklarına, menfaatlerine ve unvanlarına tam olarak ve sınırlama olmaksızın sahiptir ve bunları elinde tutmaktadır.

Web Sitesinde belirtilen tüm fikri mülkiyet haklarının ilgili sahiplerinin mülkiyetinde olduğunu sınırlama olmaksızın kabul etmektesiniz. Herhangi bir ürüne, platforma, üçüncü şahıs hizmetine yapılan atıflar, Şirket'in bunlarla ilgili tavsiye veya onayını teşkil etmez.

10. GİZLİLİK

10.1 KİŞİSEL VERİLER

Satın Alanları doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayan bilgiler (" Kişisel veriler "), çerezler de dahil olmak üzere Satışa katılımla bağlantılı olarak Zoop tarafından işlenir. Bu amaçla Şirket, Alıcının Kişisel Verilerinin gizliliğini, bütünlüğünü, güvenliğini ve kullanılabilirliğini makul ve uygun bir şekilde koruyan fiziksel ve teknik önlemleri uygulamış ve sürdürmüştür.

Satışa katılarak ve işbu Sözleşmeyi kabul ederek, Alıcı, Kişisel Verileri, gerektiği durumda ve zamanda, sadece Satışın amaçlarına yönelik olarak herhangi bir güvenilir üçüncü tarafla (AB dışı bir yargı alanında bulunabilecek, ancak Avrupa Birliği genelinde eşdeğer düzeyde koruma sağlayan) paylaşabilir ve Şirketi paylaşma konusunda yetkilendirir. Ayrıca, Alıcı, Şirketin Kapsanan Verileri kanunen gerekli olması halinde herhangi bir düzenleyici kuruma veya idari makama sağlaması gerekebileceğini kabul eder.

GDPR uyarınca, Alıcı, kendi kişisel verilerine erişim, düzeltme, silme veya Alıcı ile ilgili işlemenin kısıtlanmasını talep etme veya işlemeye itiraz etme hakkına sahip olacaktır. Şirket, teknik olarak mümkün olduğu kadar, Alıcının haklarını kullanmasına izin verecektir. Bunu yapabilmek için Alıcı, imzalı kimlik belgesinin bir kopyası ile talebini yazılı olarak Şirkete bildirecektir.

10.2 ÇEREZLER

Web Sitesinin kullanılması sırasında, Web Sitesinin kullanımını kolaylaştırmak ve katılım ve erişimle ilgili istatistikleri toplamak için elektronik cihazlarınıza çerezler kaydedilebilir.

Çerezler, Web Sitesinin kullanımını kolaylaştırmak ve Alıcıları hakkında istatistiksel bilgi toplamak için çeşitli teknik verileri depolamak için Web Sitesinin terminalde kaydettiği metin dosyalarıdır.

Alıcılar, terminal bilgileri konusunda mağaza hakkında önceden bilgilendirilir. Alıcılar, çerezlerin saklanmasını kabul veya reddetmekte serbesttir. Bilgilendirildikten sonra Web Sitesinde gezinmeye devam etmek, Alıcının veri toplamayı kabul ettiği anlamına gelir.

11. VAZGEÇME HAKKI

Açık feragat ve anlaşma: Şirketin NFT'lerini satın alarak, NFT'lerin satın alımında herhangi bir kısıtlama veya koşul olmaksızın herhangi bir cayma veya iptal hakkınız olmayacağını kabul etmektesiniz.

Fransız Tüketici Kanunu'nun L. 221-28, 1° maddesine göre, "cayma süresinin bitiminden önce tam olarak ifa edilen ve ifası, cayma hakkının açık bir mutabakatı veya bundan açık bir feragatten önce başlamış olan hizmetlerin tedariki için” cayma hakkı hariç tutulmaktadır.

12. FERAGAT OLMAMASI

Şirketin bu Hüküm ve Koşullardaki herhangi bir hakkını kullanmaması veya uygulamaması, bu haktan feragat veya bu hakkın sınırlanmasını teşkil etmeyecektir.

Haklarından herhangi birinden feragat etmek için Şirket, yalnızca 

(i) açıkça ve 

(ii) yazılı olarak hakkından feragat edecektir.

13. TÜM ANLAŞMA

Bu Hüküm ve Koşullar, Şirketin Satışla ilgili olarak Sizinle yaptığı eksiksiz ve münhasır anlayış ve anlaşmayı teşkil eder. Anlaşmazlık durumu da dahil olmak üzere önceki tüm anlaşmaların yerine geçecektir.

14. İLETİŞİM

Bu Sözleşme ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen support@zoopcards.com adresinden Şirket ile iletişime geçin veya Web Sitesindeki “Bize Ulaşın” bölümünü ziyaret edin.

15. DİL

Bu Sözleşme diğer dillerde yazılabilir. Bir anlaşmazlık durumunda, yalnızca İngilizce versiyon geçerli olacaktır.

16. UYGULANACAK HUKUK VE YARGI

Uygulanacak Hukuk. Yasalar aksini gerektirmedikçe, bu Sözleşme ve Satıştan kaynaklanan herhangi bir sözleşme ilişkisi yalnızca Fransız yasalarına tabidir.

Dostane anlaşma. Bir anlaşmazlık durumunda, Alıcı herhangi bir yasal işlem yapmadan önce dostane bir çözüm aramayı kabul eder. Alıcı, Şirket'i aşağıdaki adreste bilgilendirmeyi taahhüt eder: support@zoopcards.com. İletişim bilgilerini belirtecek ve anlaşmazlığın kaynağını ve sonuçlarını anlamamıza izin verecek her türlü bilgiyi sağlayacaktır.

Anlaşmazlık. Alındığını teyit eden taahhütlü mektupla (“ LRAR ”) önceden resmi bir bildirim yapılmadan Şirket aleyhine hiçbir yasal işlem yapılamaz.

Yetkili yargı çevresi. Yasalar aksini gerektirmedikçe ve anlaşmazlığa dostane bir çözüm bulunmadıkça, Taraflar, bu Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlığı çözmek için Paris Temyiz Mahkemesinin (Fransa) yetkili mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine sahip olacağını gayri kabili rücu kabul ederler.

İletişim : support@zoopcards.com